Er waren veel problemen in de stad, welke? Wat waren kiemplaatsen voor ziekten?