Er konden 4 modellen van distributieve en procedurele rechtvaardigheid worden gemaakt, welke werd gevonden in het onderzoek van Sweeney & McFarlin (1993)?

  • Linksboven.
    • Je kan distributieve rechtvaardigheid van procedurele onderscheiden, beiden hebben uniek effect op tevredenheid met salaris en betrokkenheid met de organisatie 
    • Wanneer de tevredenheid minder wordt, betekent dit niet meteen dat mensen weggaan omdat de toewijding er door de procedurele rechtvaardigheid nog wel kan zijn.

    Rapporteer - Plaats commentaar