Er kan op drie verschillende manieren onderscheid worden gemaakt tussen soorten talen: 

 • 1.Restricted en elaborated: (In een elaborated taal kan men precies de juiste woorden gebruiken om duidelijk te maken wat men bedoelt. In restricted taal volstaat de woordenschat alléén niet om een boodschap over te brengen. De context waarin iets wordt gezegd, is van invloed op de betekenis) 

  2.High context en low context: (In een elaborated taal zijn de woorden om een boodschap duidelijk te maken volstaan en er is dus ‘weinig’ context nodig. In een high contexttaal daarentegen is, net als bij restricted taal, de betekenis van de boodschap in ruime mate afhankelijk van de context) 

  3.Indirect en direct: (Nederlanders zijn gewend om direct tegen elkaar precies te vertellen wat ze bedoelen, maar in andere landen als Japan kunnen mensen met het woordje ‘Hai’ bijvoorbeeld veel meer dingen bedoelen dan alleen ‘ja’) 

   
  Verschillende gebaren die we met ons lichaam maken om iets duidelijk te maken kunnen in andere culturen ook verschillende dingen betekenen. Daar moet ook rekening mee gehouden worden. 

  Rapporteer - Plaats commentaar