einde pioniersfase > pioniersfase stopt omdat ontwikkeling een onomkeerbaar proces is; groei is niet meer te stoppen tenzij de organisatie stopt. Einde pioniersfase wordt ingeluid door 2 verschijnselen:
- in- en externe communicatie verloopt moeizaam > niet meer in staat informatiestromen in goede banen te leiden; communicatiestoornissen
- stijgende vraag naar producten > accent gaat naar productie

aan het einde van de pioniersfase zijn er dus een aantal crisisverschijnselen:
- prestige van de eigenaar vermindert; accent ligt op productie en aandacht voor het menselijke aspect schiet erbij in
- meer conflicten tussen leiding en medewerkers
- meer conflicten tussen medewerkers onderling en toenemende werkdruk
- afnemende slagvaardigheid
- veel communicatiestoornissen
- minder gemotiveerd personeel


dit alles eist een aanpassing van de organisatie; gebeurt dit niet, kan dat het einde van de organisatie betekenen.

Rapporteer - Plaats commentaar