Een versnelde beweging waarbij de snelheid regelmatig toeneemt, noem je een eenparig versnelde beweging. De v,t-grafiek van een eenparig versnelde beweging is een stijgende rechte lijn.
De s,t-grafiek van een eenparig versnelde beweging is een stijgende kromme lijn.
De afgelegde afstand per seconde wordt steeds groter.
Neemt de snelheid regelmatig af, dan is het een eenparig vertraagde beweging.
De v,t-grafiek bij een eenparig vertraagde beweging is een dalende rechte lijn.
De s,t-grafiek bij een eenparig vertraagde beweging is een dalende kromme lijn.
Wrijvingskrachten zoals de rolweerstand en de luchtweerstand werken de beweging tegen.
De nettokracht is de aandrijfkracht min de tegenwerkende kracht.
Werkt de nettokracht met de bewegingsrichting mee, dan is er een eenparig versnelde beweging. Werkt de nettokracht tegen de bewegingsrichting in, dan is er spraken van een eenparig vertraagde beweging.
Indien de nettokracht gelijk is aan 0, dan is de snelheid constant of staat het voorwerp stil.

Rapporteer - Plaats commentaar