Een schuldeiser kan zich verhalen op alle goederen van de schuldenaar (3:276 BW).
Schuldeisers hebben bij verhaal onderling gelijke rang, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang (3:277 BW) zoals pand, hypotheek en voorrechten e.d. (3:278 BW).

Rapporteer - Plaats commentaar