Een rijdende auto heeft bewegingsenergie. Een ander woord voor bewegingsenergie is kinetische energie.
Ek = 1/2 x m x v^2.

Rapporteer - Plaats commentaar