Een register is openbaar. Registers kunnen een positief stelsel van openbaarheid kennen (wat in het register staat geldt als juist). Geldt in Duitsland; Alles stimmt!
In Nderland geldt een negatief stelsel van openbaarheid: er is geen garantie dat wat in het register staat, klopt. Door een aantal wetten worden derden vaak toch bescherm tegen onjuiste informatie in de registers. 

Rapporteer - Plaats commentaar