Een opvolger van de Saussure is Vladimir Propp. Hij richtte zich vooral op sprookjes. Wat was zijn theorie?

  • Propp zocht naar stukken in een verhaal die significant genoeg waren dat ze gemist zouden worden, maar klein genoeg zodat ze vervangen konden worden. Deze stukjes noemde hij functies. Het verhaal kon volgens hem alleen maar begrepen worden door de relatie tussen de functies en het verhaal te bekijken.

    Rapporteer - Plaats commentaar