Een koopovereenkomst betekent voor de koper.....?( noem 2 vb)