een kat met hyperthyreoïdie krijgt altijd eerst pillen voordaty hij geopereerd wordt of bestraald. waarom