Een fundamentele eis bij alle overheidsoptreden is, dat de overheid niet nodeloos vergaand in de samenleving ingrijpt. Deze eis vloeit zowel uit het beginsel van subsidiariteit als uit het evenredigheidsbeginsel (of: het vereiste van proportionaliteit voort).

Rapporteer - Plaats commentaar