Een belangrijk aspect in de gewone omgang tussen mensen is de afstand die ze tijdens een gesprek tot elkaar bewaren, de interpersoonlijke afstand genoemd. Dit verschijnsel kent culturele verschillen. In onze cultuur ervaren wij het al snel als bedreigend wanneer iemand te dicht bij je komt staan. In zuidelijker landen is dat veel gewoner. De onderlinge afstand bepaalt de duur en de emotionele lading van een interactie. Te dichtbij zorgt voor fysiologische opwinding ofwel arousal. Bij verhoogde arousal is er ook sprake van verhoogde aandacht. Mensen letten beter op datgene dat eventueel bedreigend is en herinneren zich dat later ook beter. Wanneer iemand dichtbij staat, let je automatisch op de gezichtsuitdrukking. Door naar de ogen, mond en wenkbrauwen te kijken kun je al snel inschatten wat iemand van plan is.

Rapporteer - Plaats commentaar