Een adviestraject bestaat uit 5 fases. Wat is je taak bij fase 2, het intakegesprek?
A.een interne en externe analyse maken van het probleem
B.op basis van het gesprek een diagnose stellen
C.verwachtingen afstemmen en gegevens verzamelen