Ecologische invalshoek. Wat zijn de kernvragen? Waar krijgen de leerlingen inzicht en kennis van?

  • Welke mogelijkheden biedt een omgeving aan een gemeenschap, hoe zien de flora en fauna eruit, welke grenzen stelt de ecologische omgeving aan de omvang van de gemeenschap

    Leerlingen krijgen inzicht en kennis van de invloed van het milieu op de cultuur, houding van de groep ten opzichte van de natuur.

    Rapporteer - Plaats commentaar