Door welk wetsartikel kan er concernvorming ontstaan?

  • Doordat een vennootschap als rechtspersoon voor wat betreft het vermogensrecht met een natuurlijk persoon gelijkgesteld word Art.2:5 BW,kan een vennootschap andere rechtspersonen oprichten, daarvan aandeelhouder zijn en zelfs bestuurder zijn.

    Rapporteer - Plaats commentaar