Door middel van het formuleren en uitvoeren van beleid en de inzet van bepaalde beleidsinstrumenten, probeert een overheid bepaalde ontwikkelingen in de samenleving te beïnvloeden, en wel op een dusdanige manier dat deze aansluit bij de politieke doelstellingen die zij voor ogen had. Er liggen allerlei opvattingen ten grondslag over de wijze waarop een overheid kan en mag sturen, deze opvattingen zeggen ook iets over de rol en positie van de overheid in de samenleving. Opvattingen die vaak ook verwijzen naar bepaalde waarde die we als samenleving belangrijk achten; en daarmee weer terug bij de kern van politiek.
Vandaar: Politiek, Beleid en Sturing zijn drie nauw met elkaar verweven begrippen!

Rapporteer - Plaats commentaar