DKA is bestreden indien: de klinische toestand verbeterd is en bij pH > 7,30, plasmaglucose < 12 mmol/l en bicarbonaat > 18 mmol/l, de anion-gap is genormaliseerd en/of afwezigheid ketonemie of ketonurie.

Rapporteer - Plaats commentaar