Difficulty of the covariance

  • Om de moeilijkheden met de covariantie te kunnen laten verdwijnen, kunnen we de covariantie delen de de standaarddeviatie. 

    r= COVsy / SxSy

    Als r=.53 betekend het NIET dat er een 53% kans op een relatie is tussen de twee variabelen.

    Rapporteer - Plaats commentaar