1. dienen om besluitvormingsprocessen uit te voeren en bij te dragen aan een verantwoorde besluitvorming (beslissing). Waar gaat het hier over?