Dementie wordt pas vastgesteld wanneer er cognitieve of gedragsmatige symptomen bestaan die aan vijf criteria voldoen. Welke vijf? (+5)

 • Symptomen die:
  1. interferen met het beroepsmatig of dagelijks functioneren;
  2. een achteruitgang zijn ten opzichte van een voorgaand niveau van functioneren;
  3. niet verklaard worden door een delier of psychiatrische aandoening in engere zin;
  4. gebruik van anamnese bij patiënt en betrouwbare informant met objectieve tests van de mentale status, door bijvoorbeeld neuropsychologisch onderzoek;
  5. minimaal twee van de volgende domeinen:
  1. geheugen
  2. uitvoerende functies
  3. verwerken van ruimtelijke informatie
  4. taalfuncties
  5. persoonlijkheid en gedrag

  Rapporteer - Plaats commentaar