De wetgever moet doordachter te werk gaan met meer kennis van de sociale context waarin de wetten functioneren en van de bedoelde en onbedoelde gevolgen die de wetten hebben. Een wetgever die effectief en succesvol wil sturen heeft een grote kennis nodig, van de sociale verbanden waarin wetten fungeren.
Die kennis ontbreekt nogal eens op het niveau waarop de wetten worden gemaakt.
Leidt een verbod op softdrugs tot vermindering van verslavingsproblematiek of leidt het tot het averechtse effect dat er een nieuw crimineel circuit ontstaat?

Rapporteer - Plaats commentaar