De wet kent twee soorten strafuitsluitingsgronden. Welke?