De versnelling of vertraging bereken je met:
a = ( Ve - Vb ) : t.
Als je de versnelling weet, kun je voor ieder tijdstip de snelheid uitrekenen met:
Vt = Vo + a x t.
Voor een versnelling of een vertraging is een kracht nodig. Hoe groter de massa van het voorwerp, hoe meer kracht er nodig is om het voorwerp te versnellen of af te remmen.
F = m x a.

Rapporteer - Plaats commentaar