De theorie over het ontstaan van civilisaties is anders dan die volgens de evolutie-aanhangers. Toch heeft Freud geprobeerd beide theorieën samen te brengen. Hoe?

  • Volgens Freud waren er vroeger apen, die de alpha-aap gedood hadden, omdat zij allemaal lijdden aan het oedipus-karakter (castratieangst). Hierna wordt de regel ingesteld dat het totem-dier niet meer mag worden gedood en je met de vrouwen uit je totem mocht slapen. Hierna volgen de rituele handelingen die volgens Freud een uiting zijn van een traumatische ervaring: het ritueel doden van het totem-dier.

    Rapporteer - Plaats commentaar