De studiolo's ontstonden rond het kloosterleven en werden populair onder lekengeleerden en -letterkundigen naar voorbeeld van Petrarca. Wat ontstond er daarna in navolging hiervan aan de Italiaanse vorstenhoven? Wat was er veranderd tov de studiolo?