De Saussure onderscheidt taal in twee delen. Welke?