De Saussure denkt anders over taal. Hoe ziet hij het?