De remming van enzymen is onder te verdelen in twee klassen de reversibele enzym remming de irreversibele enzym remming. Door deze remming wordt de reactie voorgoed uitgeschakeld. Een voorbeeld van een stof die dit doet is de DIPF, 
en verhinderd dat acetylchoine kan worden afgebroken, hierdoor ontstaat er een continue signaaldoorgifte wat de dood veroorzaakt.

Rapporteer - Plaats commentaar