De personeelsfunctie bevat 4 aspecten:
  • Het aantrekken van het aantal benodigde personeelsleden die voldoen aan de vereisten zoals verwoord in de
   functieprofielen (instroom)
  • ▬  Het verder bekwamen van personeelsleden om de betreffende functie optimaal te vervullen en hen eventueel
   voor te bereiden op een andere of hogere functie in de organisatie (doorstroom)
  • ▬  Het stimuleren van personeelsleden om goede prestaties te leveren en de betrokkenheid bij de organisatie
   vast te houden of te vergroten door salarisverbeteringen en bevordering van optimale
   arbeidsomstandigheden en werksfeer
  • ▬  Het zorgdragen voor een doordacht en zorgvuldig uitgevoerde afvloeiingsregeling of ontslagplan (uitstroom) 

  Rapporteer - Plaats commentaar