De overheid heeft nog te vaak onvoldoende zicht op maatschappelijke processen en op de wijze waarop zij op die processen bijvoorbeeld via wetgeving kan inspelen.
Dit kan ertoe leiden dat de overheid bij de keuze voor een wet of bij inrichting van die wet mis tast, zodat het overheidsbeleid dan niet het beoogde resultaat heeft of juist onverwachte nadelige gevolgen met zich brengt.
Indien dit regelmatig het geval is, tast dat de geloofwaardigheid van de wetgever en daarmee van de de overheid in het algemeen aan.

Rapporteer - Plaats commentaar