de oorzaken van globalisering

  • 1 de zee- en luchttransport kosten zijn in de loop van de tijd sterk afgenomen.

    2 de communicatie via satelliet en internet maakt informatie uitwisselen tussen twee plaatsen in de wereld steeds sneller en goedkoper.

    3 deregulering: de wetten en regels zijn in de eu landen minder streng geworden voor andere eu landen. hierdoor is internationale concurrentie sterk toegenomen.

    Rapporteer - Plaats commentaar