De kenmerken in het model beschermende en bedreigende factoren.