De Islam is een universele godsdienst, wat wordt daar mee bedoeld?