De ductus venosus is een foetale shunt van de vena umbilicalis langs het portale veneuze systeem, zodat het meteen naar de vena cava inferior kan en via het foramen ovale naar de aorta, met minimale menging met zuurstofarm bloed. Hoeveel procent van het umbilicale bloed wordt geshunt langs de lever bij 20 weken gestatie en hoeveel bij 30-40 weken gestatie?