De bevolking leefde van de landbouw en was arm, hoe probeerde Koning Willem I te veranderen?