De beschrijving hierboven wekt misschien de indruk dat arousal altijd goed is voor de hoeveelheid aandacht voor het medium of de mate van concentratie waarmee we de aangeboden informatie verwerken. Het ligt ook voor de hand om te veronderstellen dat we niet veel aandacht zullen hebben voor wat de media ons voorschotelen als we heel slaperig zijn en ons arousalniveau laag is.

Rapporteer - Plaats commentaar