De arbeid die verricht wordt, is evenveel joule als de bewegingsenergie die verdwijnt.
Er moet bij het remmen evenveel arbeid verricht worden als de auto voor het remmen aan bewegingsenergie had:
Remarbeid = bewegingsenergie.
W = Ek.
F x s = 1/2 x m x v^2.

Rapporteer - Plaats commentaar