Dat Emotionele Intelligentie de relatie tussen procedurele rechtvaardigheid en contextuele prestatie modereert, op zo'n manier dat deze relatie sterker is als de Emotionele Intelligentie hoog is.
Leg uit.

  • Hoog emotioneel intelligente werknemers die hoog niveau van procedurele rechtvaardigheid in hun organisatie ervaren, waren betrokken bij een hoger niveau van contextuele prestatie.
    • Werknemers die (1) hun eigen emoties konden ontvangen en beheren, (2) ontvangen en beheren van andermans emoties, (3) reguleren van eigen emoties en (4) constructief eigen emoties gebruiken, zullen eerder dan anderen goed reageren op positieve en negatieve procedurele rechtvaardigheid ervaringen door hulpvol gedrag dat ten goede komt aan de organisatie. 

    Rapporteer - Plaats commentaar