Cross-sectioneelsurveyonderzoek heeft één meting tijdens één bepaald meetmoment bij verschillende groepen mensen.