crisis verschijnselen aan het eind van de differentiatiefase:
- afnemende winst (door hoge ziekteverzuim, verloop en dure stafspecialisten)
- veel conflicten op alle niveaus
- toenemende stress door de gespannen werksfeer en verstoorde verhoudingen
- veel communicatiestoornissen
- lage motivatie op alle niveaus
- stijgend ziekteverzuim
- stijgend personeelsverloop
- aantasting van het imago van de organisatie > negatief imago als medewerkers zich in hun omgeving uitlaten over hun werkgever

Rapporteer - Plaats commentaar