Corpus Iurus Civilus
= wetboek van Justinianus
  • totstandgekomen tussen 526 en 533 nC
  • codificatie van gehele Romeinse recht (ius civile en ius gentium)
  • hierna alleen ius civile gelding
  • onderscheid ius civile en ius gentium verviel dus (al het rationale recht in CIC)
  • CIC genoemd sinds ME

Rapporteer - Plaats commentaar