Communicatieadviseurs willen graag ook volwaardig lid zijn van het managementteam, dit zijn ze vaak echter niet. Welke paradox is er op dit vlak te vinden?

  • De gevonden paradox is dat medewerkers zijn aangesteld als communicatieadviseur en zo ook formeel in het organogram staan. Ze worden echter niet gewaardeerd voor abstracte en strategische communicatieadviezen die zij leveren. Communicatieadviseurs worden echter wel gewaardeerd op het punt van de voorziening die zij treffen voor concrete communicatie-instrumenten, wat dus niets met adviseren te maken heeft.

    Rapporteer - Plaats commentaar