Code civile italiano

  • al tijdens WO I, in 1916 een commissie samengesteld, doel:
  juridische alliantie tussen geallieerden en bevriende naties.
  in Frankrijk eenzelfde commissie.
  • Beide commissies streefden naar:
  unificatie van de 2 meeste verwante stelsels van privaatrecht in Europa (Franse en Italiaanse). Deze commissies hadden groot gezag door de deelname van belangrijke juristen.
  • 1928 - publicatie ontwerp gemeenschappelijke Franse en Italiaanse verbintenissenrecht en overeenkomstenrecht. Beide belangrijke onderdelen van het vermogensrecht.
  • Wet 24-12-1925 -In Italie bijzondere staatscommissie belast met: vervaardiging geheel nieuw BW. Hierop merkbaar de invloed van de fascisten.
  • 1942 - nieuwe Italiaanse BW
  - ontsierd door bepalingen waarin:
  corporatieve staatsopvatting doorklonk & racisme.
  - deze bepalingen zijn na de oorlog verwijderd en wat resteert is een uitmuntend wetboek:
  midden tussen de Franse traditie en de Duitse pandektistiek.

  Rapporteer - Plaats commentaar