CICR: beschrijf kort hoe dit werkt en noem de 3 belangrijkste receptoren