Cesare Beccaria - 1738 - 1794

  • verwerping van het Romeinse recht; overwaardering voor het natuurrecht.
  • Philosophes van de Illuminati (Verlichting) Romeinse recht en praktijk = symbool voor alles wat zij in de samenleving verafschuwden:
  1. rechtsbron (CIC) die in geleerde, ontoegankelijke taal was geschreven;
  2. rechtsgeleerden gedwongen tot geforceerde interpretatiemethoden;
  3. rechtspraktijk die hiervan profiteerde ten koste van de justitiabelen;
  4. juridische basis van meeste voor-revolutionaire samenlevingen (in het bijzonder Dui, Ita, NL);
  5. absolutistische terreur van het Romeinse recht.

Rapporteer - Plaats commentaar