Bsp. Fabrik:
  • betrachtetes System: Fabrik
  • Elemente: verschiedene Abteilungen
  • Beziehungen: Materialfluss der Abteilungen (Eigenschaften: Kapazität)
  • Umgebung: Lieferanten und Kunden

Rapporteer - Plaats commentaar