Brendah Gaine en Anke van Keulen: een programma ontwikkeld voor trainers in het omgaan met diversiteit. 5 stappen die mensen kunnen volgen:

1.Nagaan hoe de instroom van studenten of leerlingen reeds drempels kan bevatten voor bepaalde groepen en onbedoeld bepaalde minderheden uitsluit van deelname aan het vormingsproces

2.Aandacht voor kennisinhouden die dienen overgebracht te worden

3.Vaardigheden dienen ingeoefend te worden àalert zijn op discriminaties

4.Houdingen die mensen dienen te ontwikkelen àempathie, openstaan voor gevoelens

5.Evaluatie van studenten

Rapporteer - Plaats commentaar