Botsende executies

  • Art. 3:227 BW: Paritas creditorum. Schuldeisers kunnen zich naar evenredigheid beroepen op de opbrengst van de executie.

    Art. 496 en 736 RV: Als er een geschil over de executie bestaat, dan kan er een executiegeschil worden gestart.

    HR: Degene met het sterkste materiƫle recht heeft voorrang.

    Rapporteer - Plaats commentaar