Bij Scientific management draait het om de werkinhoud van een dag werk. Taylor introduceerde het begrip ‘A fair day’s work’. Hiermee bedoelde hij: